Click pe pătrat pentru schimbare wallpaper blog.

19 martie 2017

Solicitare transfer dosar la TRIBUNALUL NEAMȚ

JUDECĂTORIA ROMAN
Roman, Piața Roman-Vodă, Nr. 1, Complet: c6, Camera de consiliu, Civil

În atenția:
Domnului PREȘEDINTE MANUEL CHIRIAC-MANOLE,

Subsemnatul FĂRĂOANU VILHELM, domiciliat în mun. ROMAN 611009 , str. ..., bl. ..., sc. ..., etj. ..., ap. ..., jud. NEAMȚ, având codul numeric personal: CNP ..., în calitate de reclamant în DOSARUL NR. 1655/291/2016, prin prezenta vă aduc la cunoștință următoarele:

Am primit copia hotărârii civile nr. ___ (fără un număr de înregistrare), pronunțată la data de 19 Mai 2016, de către JUDECĂTORIA ROMAN, prin care sunt înștiințat, că mi s-a acordat un ajutor public judiciar, subsemnatul luând la cunoștință despre acest aspect încă din ziua când s-a actualizat portalul Judecătoriei Roman, la informații dosar, aici: http://portal.just.ro/291/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=29100000000059849&id_inst=291

Am rămas neplăcut de surprins, să constat, că în Comunicarea primită prin plic, de Încheiere de Ședință din Camera de consiliu din 19 Mai 2016, Instanța a adăugat pe lângă soluționarea cererii de ajutor public judiciar, următoarele:

"Petentul arată că nu are alte cereri de formulat.
În drept petentul nu și-a motivat cererea de chemare în judecată."

Menționez, că în drept, am dorit să motivez și verbal (nu numai în scris prin depunerea la dosar) cererea de chemare în judecată, dar dumneavoastră Domnule Președinte, mi-ați spus zâmbind, că la această ședință, pe rol, este spre soluționare doar cererea de ajutor public judiciar, urmând ca la următorul termen, dacă mi se va aproba cererea de ajutor public judiciar să fie pe rol și soluționarea celorlalte cereri.

Vă rog să puneți pe rol și să soluționați acest dosar cu prioritate, întrucât sunt într-o situație foarte dificilă de supraviețuire.

Dacă considerați că acest dosar nu este de competența Judecătoriei Roman spre soluționare, rog să transferați acest dosar la TRIBUNALUL NEAMȚ.

Vă mulțumesc anticipat!

Cu stimă și respect,
FĂRĂOANU VILHELM
12.07.2016