Click pe pătrat pentru schimbare wallpaper blog.

19 martie 2017

Solicitare de asistenţă judiciară gratuită - Avocat sau Avocat Pro Bono pentru drepturile omului

Instanţa: Judecătoria Roman
Roman, Piața Roman-Vodă, Nr. 1, Județul Neamț
Dosar nr. 1655/291/2016

Domnule Preşedinte,

Subsemnatul FĂRĂOANU VILHELM, cu domiciliul în mun. Roman 611009, str. ..., bl. ..., sc. ..., etj. ..., ap. ..., jud. Neamț, având CNP ..., în calitate de reclamant, în dosarul nr. 1655/291/2016, vă solicit să-mi încuviinţaţi

Acordarea de asistenţă judiciară gratuită, solicitând Baroului să desemneze un avocat gratuit sau un avocat Pro Bono pentru drepturile omului

Motivele de fapt: învederez instanţei că am posibilităţi financiare foarte reduse, cu un venit sub nivelul salariului minim pe economie, de 142 lei/lună ca asistat social, bani insuficienți supraviețuirii, fiind vulnerabil și tratat de aproape toți oamenii și instituțiile statului sau private cu dispreț și indiferență.

De asemenea, litigiul are un grad ridicat de complexitate, care necesită asistenţă juridică de specialitate, pe care nu mi-o pot permite din cauza mijloacelor financiare reduse.

Rog instanța de judecată, să se pronunțe în cel mai scurt timp posibil, pentru ca prin hotărârea ce o va pronunţa, să dispună obligarea pârâtei la acordarea unui loc de muncă conform stării de sănătate și pregătirii profesionale a reclamantului, sau acordarea unei indemnizații în bani lunare pentru reclamant, întrucât nu am găsit nici un loc de muncă să mă pot întreține pentru a supraviețui, a nu mai fi marginalizat social și a-mi recăpăta demnitatea de om, pentru a trăi demn și decent.

Temeiul de drept: Invoc dispoziţiile art. 75 C. proc. civ.

Probe: în dovedirea cererii prezint următoarele înscrisuri: cupon ajutor social (în copie) și adeverinţă eliberată de Administraţia Financiară (în original).

Data:
27.09.2016

Domnului Preşedinte al Judecătoriei Roman