Click pe pătrat pentru schimbare wallpaper blog.

27 martie 2017

Plângere Penală trimisă la Parchetul de pe lângă Tribunalul Neamț

Domnule PRIM-PROCUROR,

Subsemnatul FĂRĂOANU VILHELM, în vârstă de 50 ani, asistat social, divorțat, având CNP ..., cu domiciliul în mun. Roman, Str. ..., Bl. ..., Sc. ..., Etj. ..., Ap. ..., Cod poștal 611009, jud. Neamț, în calitate de persoană vătămată, în baza Art. 289 C. proc. pen., formulez

PLÂNGERE

împotriva PRIMĂRIEI ROMAN, cu sediul în mun. Roman, Piața Roman Vodă, nr. 1, jud. Neamț, CUI ..., pentru săvârşirea infracţiunilor de serviciu sau în legătură cu serviciul, referitor la vătămările corporale fizice, psihice, financiare, morale și de imagine ce mi s-au cauzat, fiindu-mi afectată coloana vertebrală în anul 2011 în timpul muncii și nemaiavând voie să fac efort fizic în vederea evitării paraliziei ca angajat al acestei instituții și contuzie toracică în anul 2015 când participam la un concurs de ocupare a unui loc de muncă în cadrul aceleiași instituții, infracţiuni prevăzute de:

-Art. 246/Art. 297. Abuzul în serviciu. Fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, nu îndeplineşte un act sau îl îndeplineşte în mod defectuos şi care a dus la accidentarea subsemnatului, fiindu-mi afectată coloana vertebrală, iar prin aceasta a cauzat o vătămare a sănătății, drepturilor și intereselor legitime ale subsemnatului. Obiectul juridic special este reprezentat de desfǎșurarea și realizarea activitǎții de serviciu, care implicǎ executarea îndatoririlor de serviciu în mod cinstit și corect.

-Art. 247. Abuzul în serviciu a funcționarului public prin îngrădirea unor drepturi în vederea supraviețuirii subsemnatului, prin crearea pentru aceasta a unei situaţii de inferioritate pe temei de origine socială, vârstă, partenența politică, dizabilitate, boală, ură pentru că am dat-o în judecată sau exercițiului dreptului de a munci legal în vederea supraviețuirii, nemarginalizării. Obiectul juridic special este reprezentat de relațiile sociale privitoare la apǎrarea și garantarea intereselor legale ale cetǎțenilor, în ceea ce privește egalitatea în drepturi fǎrǎ nici o discriminare împotriva faptelor abuzive ale funcționarilor publici. Fapta abuzivǎ a unui funcționar public a avut drept urmare punerea subsemnatului în imposibilitatea de a munci sau folosi un drept în vederea supraviețuirii, în speță oferirea unui loc de muncă sau a unei indemnizații în bani lunară, creându-se o situatie de inferioritate și marginalizare, fiind împiedicat de a avea un trai decent, aducându-mă la disperare și în pericol de a încălca legile.

-Art. 248¹. Abuzul în serviciu în formă calificată. Conținutul legal: faptele prevǎzute în Art. 246/297, 247 au avut și au consecințe deosebit de grave în formă continuată, deoarece având coloana vertebrală afectată nu mai am voie să fac efort fizic în vederea evitării paraliziei, scăzând în acest fel șansele obținerii unui loc de muncă în vederea supraviețuirii, fiind și acum traumatizat, iar Primăria Roman refuzând în repetate rânduri când am solicitat-o pe cale amiabilă să-mi acorde un loc de muncă sau o indemnizație lunară în vederea supraviețuirii, inclusiv la momentul de față când pe rolul Instanței de Judecată în Apel la Tribunalul Neamț, se încăpățânează cu înverșunare să recunoască că a greșit și să îndrepte greșeala prin repunerea în drepturi în vederea supraviețuirii subsemnatului, nemarginalizării, redobândirii demnității, redobândirii traiului demn și decent, iar îndârjirea de care dă dovadă m-a împins în acest fel la sărăcie extremă, trimițându-mă la ajutorul social să trăiesc cu doar 142 lei/lună bani insuficienți supraviețuirii, devenind vulnerabil, aducându-mă în situația să-mi închei socotelile cu viața în orice moment sau să încalc legile țării doar pentru a supraviețui. Obiectul infracțiunii: obiectul juridic special este reprezentat de acele relații sociale a cǎror naștere, normalǎ desfǎșurare și dezvoltare nu ar fi posibile fǎrǎ îndeplinirea cu corectitudine a îndatoririlor de serviciu de cǎtre funcționarii publici sau alți funcționari.

-Art. 249/Art. 298. Neglijența în serviciu. Abuz în serviciu prin neglijență, prin neasigurarea securității și sănătății lucrătorilor în toate aspectele legate de muncă care a dus la vătămarea fizică și a drepturilor subsemnatului ca angajat și ca participant la o probă practică în vederea obținerii unui loc de muncă. Încălcarea din culpă de către un funcţionar public a unei îndatoriri de serviciu, prin neîndeplinirea acesteia sau prin îndeplinirea ei defectuoasă, dacă prin aceasta se cauzează o pagubă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice. Obiectul infracțiunii: obiectul juridic special - este reprezentat de acele relații sociale referitoare la asigurarea respectǎrii de cǎtre funcționarii publici sau funcționari a obligației de a îndeplini în mod corect atribuțiile ce le revin pentru a nu vǎtǎma interesele legale ale persoanelor fizice.

-Art. 250/Art. 296. Purtare abuzivă a funcționarilor publici aflați în exercitarea atribuţiilor de serviciu, prin întrebuințarea de expresii jignitoare umilitoare față de subsemnatul, fiind pus de funcționarii publici ai biroului de resurse umane ai Primăriei Roman să-mi dau demisia, mințindu-mă pe față că nu au scos la concurs postul de muncitor IV la D.S.T.A. cu toate că la afișierul de pe holul primăriei și pe siteul acesteia era afișat cele menționate, fiind alungat din oraș de către dl. Constantin Cudalb fostul consilier al fostului primar Laurențiu Dan Leoreanu să-mi caut de muncă în alt oraș.

În presă am fost umilit ca asistat social de fostul Primar al Romanului, Leoreanu, care a spus și a dat de înțeles că asistații sociali nu vor să muncească. Citez: "Vom putea lua din asistații sociali și îi vom putea angaja… Mai trebuie văzut și câtă disponibilitate există din partea celor vizați de această lege, întrucât unii preferă să ia un ajutor social mai mic, dar pentru care nu trebuie să muncească foarte mult" a afirmat Laurențiu Dan Leoreanu, primarul municipiului Roman. Link : http://www.ziarulderoman.ro/somerii-pot-fi-angajati-de-primarii/

Ca asistat social, pentru un loc de muncă chiar și de necalificat, am dat în judecată Primăria Roman și nu am obținut nimic până acum.

În urma traumatismului suferit pe 14.07.2015 la concursul organizat de Primăria Roman, în vederea ocupării unui post de muncitor IV la D.S.T.A., ca urmare a neasigurării securității desfășurării probei practice prin punerea la dispoziție a unei saltele, în vederea evitării unui accident și solicitând Directoarei Direcţiei de Asistenţă Socială Roman, domnișoarei Sorina Monac să fiu scutit de la efectuarea orelor de muncă, întrucât suferisem un traumatism toracic și nu eram refăcut, directoarea mi-a vorbit răspicat și țipa la subsemnatul că nu o interesează, trebuie să fac orele de muncă obligatoriu, amenințându-mă că dacă nu voi fi scos din plată, totodată punându-mă sub presiune să dau declarație în scris că voi veni pe 03.08.2015 să efectuez orele de muncă, cu toate că prezentasem scutirea eliberată de medic, că am medical până pe 04.08.2015, ceea ce nu a contat pentru dumneaei.

Abuz al comisiei de cercetare, numită prin dispoziția nr. 1094 din 24.08.2015, cu privire la traumatismul toracic suferit de subsemnatul, în urma susținerii probei practice în vederea ocupării unui post de muncitor IV la D.S.T.A., scos la concurs de Primăria Roman, inclusiv al comisiei de concurs numită prin dispoziția nr. 808/25.06.2015, care nu a asigurat securitatea desfășurării probei prin punerea la dispoziție a unei saltele în vederea evitării unui accident, întrucât proba s-a desfășurat pe terasa de beton a Complexului Sportiv și de Agrement Moldova, comisia de concurs și cercetare dând declarații mincinoase care mi-au adus prejudicii de sănătate și imagine, dând dovadă de lipsă de corectitudine, moralitate, cinste și integritate. Neasigurându-se securitatea desfășurării probei, trebuia să se solicite doar simularea și explicarea verbală a pașilor în situația dată ca probă.
Obiectul infracțiunii: obiectul juridic special - este reprezentat de acele relații sociale referitoare la comportarea corectǎ și cuviincioasǎ a funcționarului public sau funcționarul fațǎ de orice persoanǎ, cu excluderea folosirii unor expresii jignitoare ori a actelor de violențǎ fizică, verbală sau comportamentală.

Infracțiuni ce se găsesc în înscrisurile depuse de subsemnatul la dosarul Instanței Judecătoriei Roman și Tribunalul Neamț atașate acestui Email.

În fapt - Incompetența și/sau neglijența în serviciu a funcționarilor publici ai Primăriei Roman, desemnați să asigure securitatea și sănătatea lucrătorilor în toate aspectele legate de muncă, a dus la accidentarea gravă a subsemnatului ca angajat al acestei instituții în anul 2011, fiindu-mi afectată coloana vertebrală ca urmare a efortului fizic excesiv la care am fost supus, prin ridicarea în mașina primăriei a butucilor rezultați din tăierea copacilor, fiind diagnosticat cu discopatie lombară, etc., nemaiavând voie să fac efort fizic în vederea evitării paraliziei, având nevoie de 17 zile de îngrijiri medicale.
Întorcându-mă la muncă din concediul medical, am urmat recomandarea domnului doctor Molodoi Emanuel Cătălin, medic specialist chirurgie generală la care am fost internat și am solicitat funcționarilor publici ai biroului de resurse umane ai Primăriei Roman să-mi schimbe locul de muncă, iar dumnealor mi-au spus că nu au un alt loc de muncă pentru situația mea și să-mi dau demisia. Nedorind să-mi dau demisia după îngrijirea medicală primită, am muncit în continuare în aceste condiții, solicitând în repetate rânduri schimbarea locului de muncă, fără rezultat, până ce am acceptat să-mi dau demisia pentru a nu-mi pune viața în pericol, timp în care am fost supus la eforturi fizice mari pentru situația mea cum ar fi: trebuia să car pământ cu roaba și împrăștiam pământul cu lopata pentru a amenaja spații pentru flori, trebuia să car prelate cu gunoaie și buruieni pe care trebuia să le ridic deasupra capului pentru a le urca în camionul primăriei, să încarc cioate ale copacilor în mașina primăriei, etc.
De la depunerea demisiei, șansele de a găsi un loc de muncă fără efort fizic să mă pot întreține pentru a supraviețui mi s-au diminuat considerabil, fiind marginalizat social chiar de Primăria Roman care m-a trimis la ajutorul social, luându-mi în acest mod demnitatea de om, aducându-mă în situația de a solicita să fiu închis într-un penitenciar doar pentru a supraviețui, întrucât nu am fost învățat să înșel sau să fur pentru supraviețuire.

Am atașat acestui Email, Cererea de Chemare în Judecată a Primăriei Roman, înscrisuri cu datele ce fac obiectul acestei plângeri.

-La concursul organizat de Primăria Roman, m-am prezentat pentru susținerea probei practice pe 14.07.2015 ora 9:00 la Complexul sportiv și de agrement ,,Moldova" în vederea ocupării unui post de muncitor IV la D.S.T.A., unde nu s-a asigurat securitatea desfășurării probei practice prin punerea la dispoziție a unei saltele, în vederea evitării unui accident, întrucât proba s-a desfășurat pe terasa de beton a Complexului, fapt ce a dus la accidentarea subsemnatului, suferind un traumatism toracic. Neasigurându-se securitatea desfășurării probei, trebuia să se solicite doar simularea și explicarea verbală a pașilor în situația dată ca probă.

Dovada plângerii o fac cu următoarele mijloace de probă:
- înscrisuri depuse la Cererea de Chemare în Judecată a Primăriei Roman, care se află la dosarul instanței Tribunalului Neamț, Dosar nr. 1655/291/2016
- bilet de ieșire din spital din 30.04.2011 nr FO 9858/954 în copie, adeverință medicală eliberată de SMUR Roman nr fișă 8916 din 27.04.2011 în copie, document eliberat de CPU spital urgențe roman din 27.04.2011/3385 în copie, două certificate de concediu medical primit în 30.04.2011 în copie, adeverință medicală din 22.07.2015 eliberată de Spital în copie, adeverință medicală eliberată de medicul de familie din 23.07.2015 în copie, rețetă medicamente din 23.07.2015 în original și celelalte documente care sunt depuse la dosarul instanței Tribunalului Neamț, Dosar nr. 1655/291/2016
- procesul care se află pe rol la Tribunalul Neamț, Dosar nr. 1655/291/2016
- Dosarul Nr. 4830/291/2015, obiectul dosarului fiind plângere contravențională NT 0020358/2015, între petentul Municipiul Roman și intimatul Inspectoratul Teritorial de Muncă Neamț, în care subsemnatul am fost citat ca martor la Judecătoria Roman, informații dosar: http://portal.just.ro/291/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=29100000000055913&id_inst=291#citare%20prin%20publicitate

În drept, invoc dispozițiile Art. 246/Art. 297, Art. 247, Art. 248¹, Art. 249/Art. 298, Art. 250/Art. 296, Art. 289 Cod penal și dispoziţiile legii.

Mă constitui parte civilă, întrucât în urma infracțiunilor sesizate, am avut de suferit traume și sufăr prejudicii de sănătate, fizice, psihice, morale, materiale, de imagine, mi s-au lezat anumite drepturi care îmi permiteau să supraviețuiesc, iar din aceste motive solicit tragerea la răspundere a făptuitorului, în speță a Primăriei Roman și obligarea acesteia de a-mi oferi un loc de muncă conform stării de sănătate, poate fi și un post de muncitor necalificat fără efectuare de efort fizic sau acordarea unei indemnizații în bani lunare în vederea supraviețuirii.

Primăriei Roman îi place să mă umilească, să mă distrugă fizic și psihic an de an, să mă țină ca asistat social, efectuând trei zile de muncă lunar ca asistat pentru doar 142 lei, bani insuficienți supraviețuirii, în loc să-mi facă contract de muncă pentru a avea un trai decent. Ca asistat social sunt bun de muncă dar ca angajat nu?

Întrucât pe cale amiabilă nu am găsit înțelegere din partea Primăriei Roman în vederea obținerii unui loc de muncă, pe data de 06.04.2016 am dat în judecată Primăria Roman pentru un loc de muncă sau o indemnizație lunară în vederea supraviețuirii, nemarginalizării, redobândirii demnității și redobândirii traiului demn și decent, iar de atunci procesul a fost și este pe rol, deoarece am făcut Apel pe 10.03.2017. În primă fază m-am judecat la Judecătoria Roman, iar din 05.10.2016 am transferat dosarul la Tribunalul Neamț.
Informații dosar Tribunalul Neamț aici:
http://portal.just.ro/103/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=29100000000059849&id_inst=103
și Informații dosar Judecătoria Roman:
http://portal.just.ro/291/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=29100000000059849&id_inst=291

Conform legii, în primă instanță am solicitat toate drepturile și daunele de care beneficiez, dar constatând că nu avansez cu procesul, am renunțat la pretenții, solicitând doar un loc de muncă chiar și de necalificat, fără efectuare de efort fizic sau acordarea unei indemnizații în bani lunare, dar fără rezultat până în prezent.

Cu siguranță că în urma acestei plângeri, Primăria Roman va căuta pe orice cale să mă scoată din evidențele instituției ca asistat social să se răzbune.

-Atașament pentru descărcare: copie cartea de identitate a subsemnatului;
-Atașament pentru descărcare: acest Email și înscrisuri depuse la dosarul instanței Judecătoriei Roman și Tribunalului Neamț.

Cu stimă și respect,                                    Data,
Fărăoanu Vilhelm                                    27.03.2017

Domnului Prim-Procuror al Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamț