Click pe pătrat pentru schimbare wallpaper blog.

19 martie 2017

Declaraţie cu privire la falsul în declaraţii art. 326 Codul penal

Instanţa JUDECĂTORIA ROMAN
Dosar nr. 1655/291/2016

Declaraţie,

Subsemnatul FĂRĂOANU VILHELM, cu domiciliul în mun. Roman 611009, str. ..., bl. ..., sc. ..., etj. ..., ap. ..., jud. Neamț, România, având codul numeric personal ..., personal, în calitate de parte reclamant, în dosarul nr. 1655/291/2016, aflat pe rolul instanţei Judecătoriei Roman

DECLAR

cunoscând dispoziţiile art. 326 Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, pe proprie răspundere că, în cursul ultimelor 12 luni, nu am mai beneficiat de ajutor public judiciar.

Data,                                                             Semnătura,
25.04.2016

Domnului Președinte al Judecătoriei Roman