Click pe pătrat pentru schimbare wallpaper blog.

19 martie 2017

Cerere de pronunțare a Instanței la primul termen

Instanţa JUDECĂTORIA ROMAN
Roman, Piața Roman-Vodă, Nr. 1, Județul Neamț
Dosar nr. 1655/291/2016

DOMNULE PREȘEDINTE,

Subsemnatul FĂRĂOANU VILHELM, în vârstă de 49,5 ani, divorțat, cu domiciliul în mun. Roman 611009, str. ..., bl. ..., sc. ..., etj. ..., ap. ..., jud. Neamț, România, având codul numeric personal ..., personal, în calitate de parte reclamant, în proces cu PRIMĂRIA ROMAN în calitate de pârât, în dosarul nr. 1655/291/2016, aflat pe rolul instanţei Judecătoriei Roman, formulez

Cerere de pronunțare a Instanței la primul termen, pe data de 19 Mai 2016

întrucât sunt într-o situație dificilă de supraviețuire, nemaiavând bani pentru asigurarea hranei și a onorării facturilor, deoarece banii din ajutorul social în valoare de 142 lei/lună sunt insuficienți supraviețuirii.

Fiind o persoană cinstită și corectă, am relatat motivele care m-au determinat să chem în Instanța de Judecată Primăria Roman, pentru acordarea unui loc de muncă chiar și de necalificat sau a unei indemnizații în bani lunare subsemnatului, pentru a supraviețui, a nu mai fi marginalizat social și a-mi recăpăta demnitatea de om.

Dacă și în fața instanței, funcționarii publici ai Primăriei Roman, prin avocatul care îi reprezintă, dau dovadă de lipsă de corectitudine și cinste, atunci, rog instanța să-mi dea o sentință cu închisoare de 15,5 ani pentru a supraviețui până la vărsta de pensionare de 65 ani.
Ziua și ora în care am fost înregistrat la Secția Urgențe CPU a Spitalului Roman, de asemeni și camerele de luat vederi, demonstrează că am fost internat în timpul programului de muncă, ca urmare a efortului fizic excesiv la care am fost supus, prin ridicarea în mașina primăriei a butucilor rezultați din tăierea copacilor, fiind diagnosticat cu discopatie lombară (fiindu-mi afectată coloana vertebrală), nemaiavând voie să fac efort fizic în vederea evitării paraliziei.

Data,                                                             Semnătura,
05.05.2016

Domnului Președinte al Judecătoriei Roman