Click pe pătrat pentru schimbare wallpaper blog.

19 martie 2017

CERERE DE CHEMARE în JUDECATĂ a Primăriei Roman depusă la Judecătoria Roman

Instanţa:
JUDECĂTORIA ROMAN
Roman, Piața Roman-Vodă, Nr. 1, Județul Neamț

DOMNULE PREȘEDINTE,

Subsemnatul Fărăoanu Vilhelm, cu domiciliul în mun. Roman 611009, str. ..., bl. ..., sc. ..., etj. ..., ap. ..., jud. Neamț, România, având codul numeric personal: CNP ..., în calitate de reclamant, formulăm

CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ

a Primăriei Roman, CUI ..., cu sediul social în Roman, Piața Roman-Vodă, Nr. 1, Județul Neamț, în calitate de pârât, prin care solicităm instanţei ca prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună :

- obligarea pârâtei la acordarea unui loc de muncă conform stării de sănătate și pregătirii profesionale a reclamantului sau acordarea unei indemnizații în bani lunare pentru reclamant;

Întrucât încetarea contractului de muncă a subsemnatului a survenit într-un mod nelegal, fiind pus de personalul Biroului de Resurse Umane al Primăriei Roman să-mi dau demisia, întrucât nu au un alt loc de muncă pentru situația mea, (datorită neasigurării securității și sănătății salariaților în toate aspectele legate de muncă conform Art. 175 alin. 1 din Codul muncii, reclamantului fiindu-i afectată coloana vertebrală în timpul muncii, fiind diagnosticat cu discopatie lombară, etc. în anul 2011, contuzie toracică în anul 2015) solicităm:

- obligarea pârâtei la plata unei despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate şi reactualizate şi cu celelalte drepturi de care subsemnatul ar fi beneficiat, potrivit art. 80 alin. (1) din Codul muncii;
- obligarea pârâtului la plata de daune morale, apreciate la o valoare pe care instanța o poate dispune, potrivit art. 253 alin. (1) şi (2) din Codul muncii.

Solicităm scutirea de la plata cheltuielilor de judecată, întrucât subsemnatul am devenit asistat social, cu un venit lunar al ajutorul social în valoare de 142 lei.

În fapt, arătăm că reclamantul am desfăşurat activitate în calitate de salariat, ocupând funcţia de muncitor necalificat în temeiul contractului individual de muncă încheiat cu pârâta Primăria Roman, contract nr. 1709 din 04.04.2011.
Pe parcursul executării acestui contract, în timpul programului de muncă mi-a fost afectată coloana vertebrală, datorită efortului fizic excesiv efectuat la care am fost supus, prin ridicarea în mașina primăriei a butucilor rezultați din tăierea copacilor, cumulând 17 zile calendaristice de îngrijiri medicale.
Fiind internat la urgență în timpul programului de muncă, prin Secția Urgențe a Spitalului Roman CPU la Secția Chirurgie, fiind diagnosticat cu discopatie lombară, etc., nemaiavând voie să fac efort fizic în vederea evitării paraliziei, după cum mi-a recomandat dl. doctor Molodoi Emanuel Cătălin, medic specialist chirurgie generală, totodată spunându-mi să solicit Primăriei Roman schimbarea locului de muncă, fapt ce nu s-a concretizat.

Personalul biroului de Resurse Umane al Primăriei m-a pus să-mi dau demisia, motivând că nu au un alt loc de muncă să mi-l ofere, iar subsemnatul i-am ascultat și mi-am dat demisia, sperând că voi găsi un alt loc de muncă pentru situația mea; neștiind la aceea dată că mi s-au încălcat anumite drepturi.

- Conform Legii, Biroul de Resurse Umane al Primăriei Roman, trebuia să-mi schimbe locul de muncă sau să-mi ofere o alternativă pentru a supraviețui.
- Conform Legii, mașina Primăriei Roman folosită în scopul transportării buștenilor, copacilor căzuți pe căile de acces ale orașului, etc. trebuia să fie prevăzută cu un dispozitiv de ridicat greutăți ce depășesc normele legale, sau să fie însoțită de o macara pentru asemenea situații, încălcându-se dreptul la securitate în muncă.
- Evenimentul produs nu a fost comunicat ca accident de muncă la I.T.M. de către angajator, în speță Primăria Roman și nu a fost înregistrat și nici cercetat, etc.

De atunci, șansele de a găsi un loc de muncă conform stării mele de sănătate s-au diminuat considerabil, deoarece nu mai am voie să fac efort fizic.

Cu toate că m-am pregătit pentru piața muncii, urmând cursuri de conversie profesională obținând cunoștințe și atestate de Inspector/Referent Resurse Umane în 2015 cu nota 10, Contabilitate în 2008 cu nota 9,50, Operator Calculator în 2005 cu nota 10 și Agent de Securitate în 2013 cu nota 9,50, toate eforturile subsemnatului au eșuat, devenind asistat social.

Am solicitat ajutorul și autorităților locale, implicit Primarului din Roman ca fost angajat al Primăriei, să mă sprijine în obținerea unui loc de muncă conform legislației muncii chiar și ca necalificat, dar am fost trimis la ajutorul social, fiind marginalizat social în loc să remedieze încălcările grave ale Legislației Muncii de către Departamentele Primăriei Roman, care trebuiau/trebuie să asigure securitatea în muncă a salariatului și/sau schimbarea locului de muncă a subsemnatului.

La începutul lunii februarie 2015, interesându-mă la dl. Consilier al Primăriei Roman dl. Constantin Cudalb, referitor la reducerea impozitului pe clădire, am adus în discuție și situația mea în care mă aflu datorită primăriei, iar dumnealui întrebându-mă cu ce sumă m-aș putea descurca lunar pentru a supraviețui, neavând timp să răspund, întrucât intrase în acel moment un domn de la presă și schimbând subiectul, totodată intervenind și un apel telefonic întrevederea încheindu-se fără să mai dau răspuns.
Ulterior revenind asupra acestui subiect, dl. Consilier al Primăriei Roman, dl. Constantin Cudalb nu mi-a dat nici un răspuns, atunci l-am întrebat: ce trebuie să fac să intru în drepturi? să dau Primăria în judecată? iar răspunsul dumnealui a fost: da.

Menționez că, tatăl meu m-a ajutat până în ianuarie 2016, lunar cu bani și hrană din pensia proprie, bani necesari pentru completarea ajutorului social în vederea supraviețuirii subsemnatului, iar de când a decedat, în data de 24.01.2016, nu am mai rămas decât cu banii din ajutorul social, și acest fapt mă obligă să chem Primăria Roman în instanță în cel mai scurt timp, pentru ca să-mi asigur un trai decent și a-mi recăpăta demnitatea de om.

În vara anului 2015 am participat la un concurs organizat de Primăria Roman, în vederea ocupării unui post de muncitor IV la D.S.T.A. și am suferit un accident de muncă, un traumatism toracic prin lipsa măsurilor de securitate și sănătate în muncă și lipsa de profesionalism a celor implicați.
Astfel, pe data de 17.07.2015 am sesizat Primăria Roman de acest fapt, iar pe data de 30.07.2015 am sesizat și I.T.M.Neamț, prin urmare dau curs celor două sesizări:

Prima sesizare:

Bună ziua,

Stimate Domnule Laurențiu Dan Leoreanu - Primar al Municipiului Roman,

Subsemnatul Fărăoanu Vilhelm, domiciliat în mun. Roman, str. ..., bl. ..., sc. ..., etj. ..., ap. ..., luat în evidență ca asistat social.
Prin prezenta, vă aduc la cunoștință că am participat la concursul organizat de Primăria Roman, în vederea ocupării unui post de muncitor IV la D.S.T.A.
Am depus dosarul de concurs la biroul resurse umane și am întrebat în ce constă proba practică, fiind informat că voi vedea la fața locului.
Am trecut de selecția dosarului și m-am prezentat pentru susținerea probei practice pe 14.07.2015 ora 9:00 la Complexul sportiv și de agrement ,,Moldova".

Ceilalți doi concurenți aveau peste 100 kg fiecare. Am fost pus la probă pe platforma de beton a terasei ștrandului fără o saltea, cu contracandidatul postului la care am aplicat, iar acesta m-a pus jos, lăsându-se cu toată greutatea corpului și cotul pe pieptul subsemnatului, am simțit că mi-a pocnit pieptul, suferind traumatisme fizice și în prezent, am pieptul vânăt, vă pot arăta, nu pot dormi noaptea, trebuie să caut o poziție și să rămân așa multe ore, fac eforturi să mă aplec sau să mă ridic, orice mișcare a mânii stângi mă doare. Când mă ridic din pat simt o greutate mare pe piept care nu mă lasă. Toată zona pieptului mă doare, respir greu, când trag aer în piept durerea se intensifică, spatele mă doare de la căzătura pe beton, umărul stâng, sub braț mă doare. Când m-am prezentat pentru interviu, m-am purtat ca un robot să nu dau semne că sufăr. Cel mai tare mă doare în zona inimii cînd respir spre umărul stâng, simt că plămânii nu primesc aer suficient.
Aseară m-am hotărât, ca astăzi, dacă mă voi simți mai bine să mă prezint la Asistența Socială să efectuez cele 24 ore de muncă ca asistat social, dar durerea din piept nu mă lasă. Poate până luni durerea îmi va mai trece și mă voi prezenta chiar și cu dureri, pentru a nu fi scos de la plată, întrucâ nu am cu ce supraviețui.

Cu respect,
Vilhelm Fărăoanu
17.07.2015

A doua sesizare:

Bună ziua,

Stimate Domnule Ioan Popescu – Inspector Șef I.T.M. Neamț

Subsemnatul Fărăoanu Vilhelm, în vârstă de 48,5 ani, divorțat, tatăl unei fete licențiată și masterantă în Psihologie Clinică și Psihoterapie (fiind în căutarea unui loc de muncă), cu domiciliul în mun. Roman 611009 , str. ..., bl. ..., sc. ..., etj. ..., ap. ..., jud. Neamț, România, e-mail: faraoanu@gmail.com

Prin prezenta, vă aduc la cunoștință, că am suferit un accident de muncă, un traumatism toracic prin lipsa măsurilor de securitate și sănătate în muncă și lipsa de profesionalism a celor implicați.
Astfel, vă aduc la cunoștință că am participat la concursul organizat de Primăria Roman, în vederea ocupării unui post de muncitor/ muncitor IV la D.S.T.A., anunț concurs 01 iulie 2015, link anunț: http://www.primariaroman.ro/pmr_ang.php (formularea fiind eronată, întrucât la dosarul de concurs se solicita certificat calificare ,,agent pază și ordine").

M-am prezentat la biroul resurse umane al primăriei roman și am solicitat că doresc să aplic pentru postul de muncitor IV la D.S.T.A. scos la concurs de primărie, spunândumi-se că primăria nu are așa ceva scos la concurs. La insistențele subsemnatului au recunoscut că s-a scos la concurs acest post și am depus dosarul. Am solicitat o cerere de înscriere pe care m-au pus să o descarc de pe siteul primăriei (aceasta este o altă piedică, deoarece dacă nu aveam acces la internet nu aveam acces la participare concurs) , am întrebat în ce constă proba practică și nu mi s-a spus, fiind informat că voi vedea la fața locului.
Am trecut de selecția dosarului și m-am prezentat pentru susținerea probei practice pe 14.07.2015 ora 9:00 la Complexul sportiv și de agrement ,,Moldova".
Ceilalți doi concurenți aveau peste 100 kg fiecare. Am fost pus la probă pe platforma de beton a terasei ștrandului fără o saltea, cu contracandidatul postului la care am aplicat, iar acesta m-a pus jos, lăsându-se cu toată greutatea corpului și cotul pe pieptul subsemnatului, am simțit că mi-a pocnit pieptul, suferind traumatisme fizice pe care le resimt și în prezent. Neasigurându-se securitatea desfășurării probei, trebuia să se solicite doar simularea și explicarea verbală a pașilor în situația dată ca probă.

În toată această perioadă de la producerea acestui traumatism, nu am dormit nopțile, trebuia să caut o poziție a corpului în așa fel încât să nu mă doară pieptul și să rămân așa multe ore. Făceam eforturi când mă aplecam sau mă ridicam, orice mișcare a mâinii stângi ducea la dureri în zona inimii de parcă cineva mă străpungea cu ceva ascuțit. Când mă ridicam din pat simțeam o greutate mare pe piept care nu mă lasă să mă ridic, la fel când mă întindeam în pat simțeam că pieptul era presat puternic. Toată zona pieptului mă durea, când mergeam, coboram sau ridicam scările inima mă durea, gâfâiam, respiram greu, oboseam repede, când trăgeam aer în piept durerea se intensifica, la intervale de timp respirația devenea neregulată, aveam palpitații, spatele mă durea de la căzătura pe beton, sub brațul stâng aveam dureri la coaste când mișcam mâna. Nu aveam putere în mâna stângă să scot ștecherul televizorului din priză deoarece durerea în zona inimii devenea insuportabilă, când tușeam/strănutam simțeam că îmi pocnește pieptul și mă durea îngrozitor. Când m-am prezentat pentru interviu la primărie, m-am mișcat/purtat ca un robot să nu dau semne că sufăr.

După 2 săptămâni de la producerea traumatismului suferit, durerile în piept persistă, iar medicul chirurg mi-a prescris medicamente, eliberându-mi o rețetă pe care nu am cum să o procur, întrucât cu 96 lei primiți ieri 29.07.2015 prin poșta română (de la 142 lei/lună am primit doar 96 lei) ca asistat social nu-mi pot asigura nici măcar hrana zilnică. În luna iunie 2015 mi s-a ridicat contoarul de gaz deoarece cu banii din ajutorul social nu am reușit să achit facturile.
Subsemnatul, am devenit asistat social, datorită faptului că nu găsesc nici un loc de muncă conform legislației cu toate că am urmat cursuri de formare profesională și atestate de Inspector/Referent Resurse Umane în 2015 nota 10, Contabil în 2008 nota 9.50, Operator Calculator în 2005 nota 10 și Agent Securitate în 2013 nota 9.50, iar cunoștințele și certificatele acumulate nu m-au ajutat să obțin un loc de muncă.

În loc să fiu ajutat să trec peste aceste traume și suferințe, să fiu ajutat cu un loc de muncă pentru a supraviețui, se urmărește distrugerea fizică și psihică a subsemnatului de către toți cei implicați. Constat că se caută minimalizarea efectelor datorită incapacității de asigurare a securității desfășurării unei probe de concurs, a minimalizării efectelor când vine vorba de spitalizare din cauza primăriei, a lipsei de profesionalism, etc.

Am adus la cunoștință Primarului mun. Roman, Domnului Laurențiu Dan Leoreanu prin e-mail despre traumatismul suferit și nu am primit nici un răspuns până acum. Am adus la cunoștință Direcţiei de Asistenţă Socială Roman despre cele menționate mai sus și să fiu scutit de la efectuarea orelor de muncă iar directoarea mi-a vorbit răspicat și țipa la subsemnatul că nu o interesează, trebuie să fac orele de muncă obligatoriu că dacă nu voi fi scos din plată ceea ce s-a și produs prin diminuarea ajutorului social. Medicul mi-a eliberat scutire până pe 04.08.2015 iar directoarea m-a pus sub presiune să dau declarație că voi veni pe 03.08.2015 să efectuez orele de muncă. Cu siguranță că în urma acestui demers, voi fi scos din drepturi și din evidențele instituției ca beneficiar al legii 416/2010.

Alte venituri nu am, afaceri nu am, la țară nu am nimic, doar o garsonieră la ultimul etaj în care locuiesc și care la fiecare ploaie apa se infiltrează în casă.
Vă rog să interveniți, dați mai departe și instituțiilor abilitate ce mă pot ajuta să supraviețuiesc cinstit și onest.

Vă mulțumesc anticipat!

Cu deosebită considerație,
Fărăoanu Vilhelm
30.07.2015

Fiind solicitat de către I.T.M. Neamț în vederea soluționării sesizării de mai sus cu privire la contactarea subsemnatului pe data de 05.07.2015 prin e-mail, dând reply la mesaj am sesizat și alte nereguli pe care le-am constatat și care trebuiau remediate urgent. Citez:

Cu această ocazie vă aduc la cunoștință alte câteva nereguli care trebuie remediate.
Astfel, ca asistat social m-am prezentat pe data de 03.08.2015 (în urma declarației obligatorii pe care am fost pus să o semnez, în loc de 04.08.2015 cum prevede scutirea medicală depusă de subsemnatul la Direcția de Asistență Socială Roman) pentru efectuarea orelor de muncă.
Nu mi s-a făcut protecția muncii cu toate că am solicitat acest lucru și nici nu mi s-a dat să semnez fișa de instruire.
Nu mi s-a asigurat echipament de lucru cu toate că am solicitat. Pe data de 03.08.2015 am fost repartizat la colectarea deșeurilor menajere în zona ANL în parcul dintre această zonă și locația bâlciului fără a primi mănuși de protecție.

Am fost nevoit să strâng cu mâna neprotejată cioburi de sticle sparte, tampoane intime, mâncare stricată și aruncată, etc. Nu am avut unde să-mi fac necesitățile fiziologice.
Pe data de 04.08.2015 și astăzi 05.08.2015 am fost repartizat în parcul ștrandului din Roman să smulg buruienile cu mâinile fără mănuși de protecție, fără să mi se asigure o sapă cu care să scot spinii. Am fost nevit să smulg și buruienile mici și mari de pe aleile acestui parc care sunt formate din pietre ascuțite mici iar când smulgeam buruienile mă înțepam în permanență la degete.
Astăzi am căpătat o rană la deget care mă ustură și acum. La terminarea programului am trecut pe la Direcția de Asistență Socială și am solicitat mănuși arătându-le rana de la mână. Am fost informat că nu au mănuși și o să-mi treacă.
Mâine 06.08.2015 mă veți găsi tot în parcul ștrandului.

Vă mulțumesc anticipat!

Cu deosebită considerație,
Fărăoanu Vilhelm
05.07.2015

În urma vizitei de Inspecție efectuată de I.T.M. Neamț la Primăria Roman și preluării cercetării pe linie de protecția muncii de către Depatamentul Protecția Muncii din primărie, prin domnii Năstase Dorel și Mârza Gabriel, dumnealor finalizând dosarul, înaintându-l I.T.M. Neamț iar subsemnatul nefiind mulțumit de rezultatul procesului verbal de cercetare, întocmit de comisia de cercetare, am făcut contestație către Primăria Roman la dl. Primar Laurențiu Dan Leoreanu, Comisiei de Cercetare numită prin dispoziția nr. 1094 din 24.08.2015 și I.T.M. Neamț, prin urmare dau curs contestațiilor:

Prima contestație:

Bună ziua,

Stimate Domnule Laurențiu Dan Leoreanu - Primar al Municipiului Roman,

Subsemnatul Fărăoanu Vilhelm, domiciliat în mun. Roman, str. ..., bl. ..., sc. ..., etj. ..., ap. ..., luat în evidență ca asistat social.

Prin prezenta, contest procesul verbal de cercetare, întocmit de comisia de cercetare, numită prin dispoziția nr. 1094 din 24.08.2015, cu privire la traumatismul toracic suferit de subsemnatul, în urma susținerii probei practice în vederea ocupării unui post de muncitor IV la D.S.T.A., scos la concurs de Primăria Roman, în care nu s-a asigurat securitatea desfășurării probei.
Menționez că verdicitatea celor declarate de subsemnatul, este susținută de camerele de luat vederi din Complexul Sportiv și de Agrement Moldova care nu au fost analizate de comisia de cercetare, întrucât nu regăsesc în procesul verbal de cercetare menționarea vizualizării înregistrărilor care sunt probe consistente la dosar ce îmi susțin afirmațiile; comisia de cercetare luând în calcul doar declarațiile comisiei de concurs numită prin dispoziția nr. 808/25.06.2015, a celor doi contracandidați și implicit a părții vătămate în speță subsemnatul.

Membrii comisiei de concurs și contracandidații menționați în procesul verbal de cercetare, prin declarațiile pe care le-au dat comisiei de cercetare, după ce comisia de concurs/examinare nu a fost capabilă să asigure desfășurarea unei probe conform legislației, subsemnatul fiind vătămat coropral, am avut dureri foarte mari în zona pieptului pe care încă le resimt, au dat declarații mincinoase și mi-au adus un prejudiciu de imagine și sănătate, dând dovadă de lipsă de corectitudine, moralitate și integritate.
Vă rog să analizați camerele de luat vederi din ziua în care s-a susținut proba practică și vă veți convinge de autenticitatea declarațiilor.

Vă mulțumesc anticipat!

Cu stimă și respect,
Fărăoanu Vilhelm
24.09.2015

A doua contestație:

Bună ziua,

În atenția Comisiei de Cercetare numită prin dispoziția nr. 1094 din 24.08.2015 Primăria Roman,

Subsemnatul Fărăoanu Vilhelm, domiciliat în mun. Roman, str. ..., bl. ..., sc. ..., etj. ..., ap. ..., luat în evidență ca asistat social.

Prin prezenta, contest procesul verbal de cercetare, întocmit de comisia de cercetare, numită prin dispoziția nr. 1094 din 24.08.2015, cu privire la traumatismul toracic suferit de subsemnatul, în urma susținerii probei practice în vederea ocupării unui post de muncitor IV la D.S.T.A., scos la concurs de Primăria Roman, în care nu s-a asigurat securitatea desfășurării probei.
Menționez că verdicitatea celor declarate de subsemnatul, este susținută de camerele de luat vederi din Complexul Sportiv și de Agrement Moldova care nu au fost analizate de comisia de cercetare, întrucât nu regăsesc în procesul verbal de cercetare menționarea vizualizării înregistrărilor care sunt probe consistente la dosar ce îmi susțin afirmațiile; comisia de cercetare luând în calcul doar declarațiile comisiei de concurs numită prin dispoziția nr. 808/25.06.2015, a celor doi contracandidați și implicit a părții vătămate în speță subsemnatul.

Membrii comisiei de concurs și contracandidații menționați în procesul verbal de cercetare, prin declarațiile pe care le-au dat comisiei de cercetare, după ce comisia de concurs/examinare nu a fost capabilă să asigure desfășurarea unei probe conform legislației, subsemnatul fiind vătămat coropral, am avut dureri foarte mari în zona pieptului pe care încă le resimt, au dat declarații mincinoase și mi-au adus un prejudiciu de imagine și sănătate, dând dovadă de lipsă de corectitudine, moralitate și integritate.
Vă rog să analizați camerele de luat vederi din ziua în care s-a susținut proba practică și vă veți convinge de autenticitatea declarațiilor.

Vă mulțumesc anticipat!

Cu stimă și respect,
Fărăoanu Vilhelm
24.09.2015

A treia contestație:

Bună ziua,

Stimate Domnule Ioan Popescu – Inspector Șef I.T.M. Neamț,

Subsemnatul Fărăoanu Vilhelm, domiciliat în mun. Roman, str. ..., bl. ..., sc. ..., etj. ..., ap. ..., luat în evidență ca asistat social.

Prin prezenta, contest procesul verbal de cercetare, întocmit de comisia de cercetare din cadrul Primăriei Roman, numită prin dispoziția nr. 1094 din 24.08.2015, măsură dispusă de I.T.M. Neamț in PVC 37108/24.08.2015 (anexa 22 la dosar) cu privire la traumatismul toracic suferit de subsemnatul, în urma susținerii probei practice în vederea ocupării unui post de muncitor IV la D.S.T.A., scos la concurs de Primăria Roman, în care nu s-a asigurat securitatea desfășurării probei.
Menționez că verdicitatea celor declarate de subsemnatul, este susținută de camerele de luat vederi din Complexul Sportiv și de Agrement Moldova care nu au fost analizate de comisia de cercetare, întrucât nu regăsesc în procesul verbal de cercetare menționarea vizualizării înregistrărilor care sunt probe consistente la dosar ce îmi susțin afirmațiile; comisia de cercetare luând în calcul doar declarațiile comisiei de concurs numită prin dispoziția nr. 808/25.06.2015, a celor doi contracandidați și implicit a părții vătămate în speță subsemnatul.

Membrii comisiei de concurs și contracandidații menționați în procesul verbal de cercetare, prin declarațiile pe care le-au dat comisiei de cercetare, după ce comisia de concurs/examinare nu a fost capabilă să asigure desfășurarea unei probe conform legislației, subsemnatul fiind vătămat coropral, am avut dureri foarte mari în zona pieptului pe care încă le resimt, au dat declarații mincinoase și mi-au adus un prejudiciu de imagine și sănătate, dând dovadă de lipsă de corectitudine, moralitate și integritate.
Vă rog să analizați camerele de luat vederi din ziua în care s-a susținut proba practică și vă veți convinge de autenticitatea declarațiilor.

Vă mulțumesc anticipat!

Cu stimă și respect,
Fărăoanu Vilhelm
24.09.2015

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile legii.
În dovedire, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri. Aceste probe sunt pertinente, concludente şi utile cauzei deoarece tind la dovedirea celor afirmate, iar derularea pe fond a Dosarului Nr. 4830/291/2015, obiectul dosarului fiind plângere contravențională NT 0020358/2015, între petentul Municipiul Roman și intimatul Inspectoratul Teritorial de Muncă Neamț, în care subsemnatul am fost citat ca martor, relevă acest fapt.

Depunem prezenta cerere de chemare în judecată, în două exemplare.

Anexăm prezentei: copie carte identitate, cupon mandat plată prestații asistență socială în original, adeverință eliberată de Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Neamț precum că sunt beneficiar al Legii 416/2010 privind venitul minim garantat, modificată și completată prin Legea 276/2010 în copie, două adeverințe de vechime eliberate de Primăria Roman în copie, bilet de ieșire din spital din 30.04.2011 nr FO 9858/954 în copie, adeverință medicală eliberată de SMUR Roman nr fișă 8916 din 27.04.2011 în copie, document eliberat de CPU spital urgențe roman din 27.04.2011/3385 în copie, două certificate de concediu medical primit în 30.04.2011 în copie, adeverință medicală din 22.07.2015 eliberată de Spital în copie, adeverință medicală eliberată de medicul de familie din 23.07.2015 în copie, rețetă medicamente din 23.07.2015 în original, hotărâre judecătorească de divorț în copie legalizată, certificat de deces al tatălui meu în copie, certificat de absolvire Inspector/Referent Resurse Umane în copie, certificat de absolvire Contabil în copie, certificat de absolvire Operator Calculator Electronic și Rețele în copie, certificat de calificare Agent de Securitate și Atestat eliberat de IPJ Neamț în copii, certificat de bună apreciere în serviciul militar în copie, chitanță pentru încasarea creanțelor bugetelor locale (impozit clădiri și taxe) în copie.

Data,                                                             Semnătura,
06.04.2016

Domnului Președinte al Judecătoriei Roman