Click pe pătrat pentru schimbare wallpaper blog.

19 martie 2017

CERERE DE APEL depusă la Tribunalul Neamț

Instanța TRIBUNALUL NEAMȚ
B-dul DECEBAL, NR. 5, Piatra Neamț
SECȚIA I CIVILĂ, Camera A, Materia: Litigii de muncă
Dosar nr. 1655/291/2016

Domnule Președinte,

Subsemnatul FĂRĂOANU VILHELM, în vârstă de 50 ani, divorțat, având codul numeric personal …, cu domiciliul în mun. Roman, Str. ..., Bl. ..., Sc. ..., Etj. ..., Ap. ..., Cod poștal 611009, jud. Neamț, în contradictoriu cu intimata PRIMĂRIA ROMAN, cu sediul în mun. Roman, Piața Roman Vodă, nr. 1, jud. Neamț, CUI ..., formulăm

CERERE DE APEL

împotriva sentinței civile, Document: Hotarâre 430/2017 09.03.2017, pronunțate în dosarul nr. 1655/291/2016, de către Tribunalul Neamț, în termenul legal de 30 de zile, de la comunicarea hotărârii apelate, prin care solicităm admiterea apelului și anularea în tot a hotărârii apelate.

În fapt, arătăm că, Instanța nu a luat în calcul când a dat sentința, că peste orice lege omenească primează viața, cinstea, dreptatea și nu în ultimul rând o protecție socială viabilă a subsemnatului în vederea supraviețuirii, prin obligarea Intimatei să dea curs cerințelor din cererea de chemare în judecată :

-obligarea pârâtei la acordarea unui loc de muncă conform stării de sănătate a reclamantului, poate fi și un post de muncitor necalificat fără efectuare de efort fizic sau acordarea unei indemnizații în bani lunare, pentru a nu fi expus riscului să încalc legile în vederea supraviețuirii sau în cel mai rău caz încheierii socotelilor cu viața.

Arătăm că, am fost trimis de Primăria Roman să mă înscriu la ajutorul social, fără să demonstreze că se poate supraviețui ca asistat social, împingându-mă în acest fel la sărăcie extremă, aducându-mă în situația să-mi închei socotelile cu viața în orice moment, devenind vulnerabil și/sau să încalc legile pentru a supraviețui prin furt, înșelăciune, etc.

În țările din Uniunea Europeană, asistații sociali ale acestor țări, au asigurat un nivel de trai decent, dar aici în țară se alocă mai mulți bani pentru animale, iar când omul suferă chiar din cauza unei instituții a Statului Român, în cazul de față Primăria Roman, nimeni nu-l bagă în seamă și îl ignoră invocând diverse articole din lege pentru a se spăla pe mâini în cazul în care persoana respectivă ajunge să încalce legea doar pentru a supraviețui sau recurge la gesturi extreme, iar abia atunci instituțiile statului se întreabă de ce oare respectivul a recurs la așa ceva, mulțumindu-se să afle doar cauza și nu a lua măsuri de prevenire viabile, în cazul de față un loc de muncă sau indemnizație.

În drept, ne întemeiem cererea pe dispozițiile art. 478 din Codul de procedură civilă și Legile țării.

În dovedire, solicităm încuviințarea unei expertize de specialitate dacă mai este cazul, prin care să se demonstreze dacă se poate supraviețui cinstit la minimul decenței sau nu, într-o perioadă de 30 de zile (o lună), a unei persoane singure, cu probleme de sănătate, care locuiește la oraș, la bloc, doar cu banii din ajutorul social în valoare de 142 lei/lună, iar dacă se constată că am dreptate, precum că nu se poate supraviețui, să fiu pus în drepturi în cel mai scurt timp.

În cadrul expertizei de specialitate, solicităm încuviințarea următoarelor obiective :
- Solicităm judecarea cauzei, în lipsă, din motive financiare, întrucât sunt în imposibilitatea de a acoperi cheltuielile cu transportul dus - întors Roman - Piatra Neamț, având venituri foarte reduse de doar 142 lei/lună ca asistat social, bani insuficienți supraviețuirii, bani ce se epuizează rapid pe onorarea în parte a facturilor, utilităților și hranei.
- În conformitate cu art. 453 din C. proc. civ., solicităm instanţei să oblige intimata, în speță Primăria Roman sau Statul Român, la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de acest proces.

După cum se știe lipsa unui loc de muncă conform legii sau a unui venit decent lunar duce la sărăcie, sărăcia duce la boală, etc., boala duce la moarte.

Depunem prezenta cerere de apel, în două exemplare.
- Atașament copie carte identitate;
- Atașament această Cerere de Apel în 2 exemplare pentru descărcare.

Statul este indolent
Patronii sunt repetenți
Iar popa cu mult tupeu
Nu mă-ngroapă făr' un leu

Toți mă umilesc prin vorbe
Și prin fapte nu mai zic
Storc din mine vlaga toată
Și speranța, ce să zic...

Viața este prețioasă
Și fragilă de nu știți
Lor de ea nici nu le pasă
Chiar de mor, am fost un vis

Antrenați de indiferență
De-acest virus dur, mortal
Pe mulți oameni îi doboară
Fără să aveți habar

Antidotul pentru acesta
Există să-l folosiți
Dar depinde de-ncrâncenarea
Cu care vă-mpotriviți.

Data : 10.03.2017                                                 Fărăoanu Vilhelm

Domnului Președinte al Tribunalului Neamț.