Click pe pătrat pentru schimbare wallpaper blog.

19 martie 2017

CERERE DE AJUTOR PUBLIC JUDICIAR

Instanţa: JUDECĂTORIA ROMAN
Roman, Piața Roman-Vodă, Nr. 1, Județul Neamț

DOMNULE PREȘEDINTE,

Subsemnatul Fărăoanu Vilhelm, cu domiciliul în mun. Roman 611009 , str. ..., bl. ..., sc. ..., etj. ..., ap. ..., jud. Neamț, România, având codul numeric personal: CNP ..., în calitate de reclamant, formulăm

CERERE DE AJUTOR PUBLIC JUDICIAR

Solicităm scutirea de la plata cheltuielilor de judecată, întrucât subsemnatul sunt asistat social, cu un venit lunar al ajutorul social în valoare de 142 lei.

Am depus cererea de chemare în judecată a Primăriei Roman în două exemplare și am anexat acestora următoarele: copie carte identitate, cupon mandat plată prestații asistență socială în original și copie, adeverință eliberată de Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Neamț precum că sunt beneficiar al Legii 416/2010 privind venitul minim garantat, modificată și completată prin Legea 276/2010 în copie, două adeverințe de vechime eliberate de Primăria Roman în copie, bilet de ieșire din spital din 30.04.2011 nr FO 9858/954 în copie, adeverință medicală eliberată de SMUR Roman nr fișă 8916 din 27.04.2011 în copie, document eliberat de CPU spital urgențe roman din 27.04.2011/3385 în copie, două certificate de concediu medical primit în 30.04.2011 în copie, adeverință medicală din 22.07.2015 eliberată de Spital în copie, adeverință medicală eliberată de medicul de familie din 23.07.2015 în copie, rețetă medicamente din 23.07.2015 în original și copie, hotărâre judecătorească de divorț în copie legalizată, certificat de deces al tatălui meu în copie, certificat de absolvire Inspector/Referent Resurse Umane în copie, certificat de absolvire Contabil în copie, certificat de absolvire Operator Calculator Electronic și Rețele în copie, certificat de calificare Agent de Securitate și Atestat eliberat de IPJ Neamț în copii, certificat de bună apreciere în serviciul militar în copie, chitanță pentru încasarea creanțelor bugetelor locale (impozit clădiri și taxe) în copie, adeverință de venit în original și copie, adeverință de pământ în original și copie.

Data,                                                             Semnătura,
08.04.2016

Domnului Președinte al Judecătoriei Roman