Click pe pătrat pentru schimbare wallpaper blog.

02 februarie 2017

Un Colț de Rai viața mi-a fost - Versuri de Fărăoanu Vilhelm

barbat sub cruce gif
Un colț de rai viața mi-a fost
Apoi s-a transformat în scrum
Cel rău a sădit într-însa
Înșelăciune și desfrâu

Mulți ani departe-am fost de Domnul ...
Și rătăceam fără un țel
Cu toate că la un pas de mine
Isus suferea un infern

Erau păcate de-ale mele
Ce îl loveau cumplit pe El
Isus nu scotea un cuvânt
Dar suferea mult și plângând

Plângea păcatul meu cu lacrimi
Și mă ierta în același timp
Sudori de sânge îi șiroiau
Iar eu mai aspru îl biciuiam

Eram soldatul ce l-am legat
Eram Irod, crud, neânfricat
Eram sinedriul, arhiereii
Eram poporul fremătând

Călău am fost când ți-am străpuns
Mâini și picioare, răni adânci
Te-am înălțat pe cruce sus
Iar Tu Isuse, nu m-ai răpus

La moarte eu te-am osândit
Și ți-am străpuns Inima Sfântă
Oțet ți-am dat când ți-a fost sete
Dar Tu Isuse m-ai izbăvit

La sorți am tras chiar haina Ta
Când sufereai îngrozitor
Iar eu râdeam mult, zgomotos
Când mama Ta plângea sub cruce jos

Pe cruce te-ai rugat la Tatăl
Ca să mă ierte de păcate
Și-n mâna Lui încredințat
Tu Doamne sufletul ți-ai dat

Iar moartea Ta m-a zdruncinat
Și mi-am dat seama c-am greșit
Cum pot să îndrept păcatul meu
Știind ca om cât e de greu

Eu sunt nevrednic Doamne Sfânt
Și nu te merit, nu sunt sfânt
Sunt păcătos, de neiertat
Dar Tu ești bun, blând și curat

De-aceea îngenunchez smerit
Îți cer iertare și promit
Cât voi putea pe-acest pământ
Să îți aduc slavă prin rugă, cânt

Iar la sfârșit s-ajung în Cer
Să-ți cânt într-una cu mult fler
Să fiu alături de Maria
Și să mă bucur cu Ieremia. (Valahul)

Autor : Fărăoanu Vilhelm - Un Colț de Rai viața mi-a fost