Click pe pătrat pentru schimbare wallpaper blog.

21 martie 2017

Litigii de muncă. Judecători vizavi angajați, fost angajați și asistați sociali

În România se spune că un Judecător privește cu mai multă toleranță pe un angajat, fost angajat sau asistat social care a dat în judecată angajatorul sau pe fostul angajator, deoarece este perceput ca partea mai slabă, cea care...

19 martie 2017

CERERE DE APEL depusă la Tribunalul Neamț

Instanța TRIBUNALUL NEAMȚ
B-dul DECEBAL, NR. 5, Piatra Neamț
SECȚIA I CIVILĂ, Camera A, Materia: Litigii de muncă
Dosar nr. 1655/291/2016

Domnule Președinte,

Subsemnatul FĂRĂOANU VILHELM, în vârstă de 50 ani, divorțat, având codul numeric personal …, cu domiciliul în mun. Roman, Str. ..., Bl. ..., Sc. ..., Etj. ..., Ap. ...

Cerere de neprezentare în Instanța Tribunalului Neamț

Instanța: Tribunalul Neamț
B-dul Decebal, nr. 5
Piatra Neamț
Secția I civilă Camera A
Materia: Litigii de muncă
Dosar nr. 1655/291/2016

Stimată Doamnă Președinte / Domnule Președinte,

Subsemnatul FĂRĂOANU VILHELM, în vârstă de 50 ani, divorțat, cu domiciliul în mun. Roman, str. ..., bl. ..., sc. ..., etj. ..., ap. ..., cod poștal 611009, jud. Neamț, având CNP ...

CERERE DEPUSĂ LA TRIBUNALUL NEAMȚ

Instanța: Tribunalul Neamț
B-dul Decebal, nr. 5
Piatra Neamț
Secția I civilă Camera A
Materia: Litigii de muncă
Dosar nr. 1655/291/2016

Domnule Președinte,

Subsemnatul FĂRĂOANU VILHELM, în vârstă de 50 ani, divorțat, cu domiciliul în mun. Roman 611009, str. ..., bl. ..., sc. ..., etj. ..., ap. ..., jud. Neamț, având CNP ...